Written by :,Category Uncategorized, Date: March 23, 2014, No comment

www.eshandlehava.co.il/Default.asp?sType=0&PageId=53297, מוצרי פרסום

מובן, שאדם שלא הוכשר לכך, לא יוכל לקחת
בחשבון את כל ההיבטים הדרושים לתוספות בניה ולכן על כל משקיע נדל"ן שמעוניין
לבצע השבחה של נכס שרכש לשכור את שירותיו של אדריכל אשר מחד בקיא בחוקים ובתקנות
ומאידך, יודע לשרטט ולתכנן את תוספת הבנייה הרצוייה.

ללא אדריכל לא ניתן לבצע השבחה של נכס
ולכן נוכחותו חשובה מאוד למשקיע.

חלוקת דירות

הנה עוד ישראבלוף לתפארת מדינת ישראל –
דירת מגורים אחת מניבה תשואה של חמישה או שישה אחוזים.

שתי דירות כבר מניבות עשרה אחוזים על
ההון (בהנחה ששניהן ביחד באותו הגודל של הדירה הראשונה, ועולות, שוב, ביחד, פחות
או יותר כמו דירה אחת) – אם כך מה יעשה משקיע נדל"ן מתוחכם?

פשוט מאוד – הוא יקח את הדירה הראשונה,
יעשה בה שיפוץ קל וישכיר אותה לשתי שוכרים ( שבמקום לקבל דירת ארבעה חדרים יקבלו
דירת שתי חדרים..)

לרוע המזל – חייבים המשקיעים להעזר
באדריכל לצורך ההשבחה, מה שעשוי לנגוס כמה שברירי אחוזים מן התשואה הסופית.