Written by :,Category Uncategorized, Date: February 12, 2014, No comment

הדפסה על חולצות

.. (וזה אולי גם מה שמסביר את
הביקוש הגדול ללימודי מקצועות הרפואה..)

אם כך, מה
מונע מאלפי צעירים ללמוד אדריכלות?

קרא עוד בנושא…

אז כפי
שציינו בתחילת הכתבה, הביקוש עולה בהרבה על ההיצע – לא כל מי שרוצה ללמוד אדריכלות
יכול לעשות כן.

בדרך אל
התואר הנכסף עומדים בפני הסטודנטים מכשולים רבים – עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הבלתי
אפשריים ( חלק מהמוסדות ללימודי אדריכלות דורשים ציון פסיכומטרי גבוהה משבע
מאות..) לשלם סכומי עתק שיכולים להגיע בקלות לשלושים וארבעים אלף שקל בשנה ולהכיר
את האנשים הנכונים (מישהו אמר פרוטקציה?)

למרות
המכשולים הקיימים כיום, העתיד נראה ורוד…

הביקוש הגדול
למקצוע הגדיל משמעותית את מספר העוסקים בענף וכמה מן האדריכלים המובילים בשוק פנו
באחרונה לאקדמיה על מנת להכשיר את הדורות הבאים.

לטובת כולנו,
וביחוד לטובת חזות הערים בישראל – נקווה שיהיו הרבה יותר אדריכלים טובים…